Statens vegvesen skal bygge ny og moderne kontrollstasjon på Stormyra ved Øyjord like nord for Narvik.

Kontrollstasjonen er forventet å stå ferdig i løpet av 2021.

Stasjonen vil bli stor og moderne og tilrettelegger for utekontroll og annen kontrollvirksomhet, som for eksempel godkjenning av ombygde biler og førstegangsregistrering av tunge kjøretøy. Den dimensjoneres for å kunne ha kontroller både av modulvogntog og samarbeidskontroller med andre etater. 

Inspeksjonsgrav er kjøpt inn og levert, vekta er også snart levert. 

Veg:
E6
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Narvik
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
2017

E6 Stormyra, kontrollstasjon © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Prosjektkontor Hålogalandsbrua, Rombaksveien 47, Narvik

Kontaktar

Hans Jack Arntzen

Prosjektleder
Telefon:
992 93 905
E-post:

Rune Kristensen

Byggeleder
Telefon:
476 60 095
E-post:

Sist oppdatert:

Gå vidare