Artikkelen er frå 2019, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen skal bygge ny og moderne kontrollstasjon på Stormyra ved Øyjord like nord for Narvik.

Kontrollstasjonen er forventet å stå ferdig i løpet av høsten 2020.

– Narvik er et knutepunkt for store mengder gods til og fra Nord-Norge, og det er viktig at vi kan være til stede og kontrollere kjøretøyene her. På Stormyra får vi mulighet til å hente inn kjøretøy som kommer både langs E6 og E10, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Jørn Simonsen.

Stor og moderne

Stasjonen bygges etter samme modell som kontrollstasjonen ved Alta som stod ferdig i 2016. Men denne blir større.

– Stasjonen dimensjoneres for å kunne ha kontroller både av modulvogntog og større samarbeidskontroller med andre etater som politi og toll. Den får en toppmoderne vekt og inspeksjonsgrav, og kontrollørene vil kunne sitte inne på stasjonen med kameraovervåking og styre skiltene som leder kjøretøyene inn til kontroll, sier Simonsen.

Flerbruk

Kontrollstasjonen kommer også til å bli brukt til annen kontrollvirksomhet, for eksempel godkjenning av ombygde biler og førstegangsregistrering av tunge kjøretøy.

– I tillegg ser vi for oss å bruke stasjonen som utgangspunkt for oppkjøring for tyngre klasser. Per nå er det for tidlig å ta stilling til om den også vil kunne bli lokasjon for flere av Statens vegvesens tjenester i Narvikområdet, sier Simonsen.

Byggingen av stasjonen er antatt å koste om lag 35 millioner, og fristen for å gi tilbud på byggingen går ut i begynnelsen av september.

Utlysningen finner du på Doffin. 

Kvenvikmoen kontrollstasjon
Kvenvikmoen kontrollstasjon ved Alta. Stormyra vil bygges etter samme modell, men bli større. Foto: Jørn Simonsen
Aktuelt for fylke: Nordland