Tana bru ut på anbud

— Oppdraget med å bygge nye Tana bru er lyst ut i dag, med 25. august som frist for å levere tilbud.

Ny E6 Tana bru til høring

— Forslag til detaljregulering for ny E6 Tana bru er nå ute på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 20. desember.

Engasjement for ny bru

— Rundt tyve frammøtte viste stort engasjement for ny E6 Tana bru på informasjonsmøtet 26. mars.