Artikkelen er frå 2013, og innhaldet kan vere utdatert.

Kommunestyret i Tana skal behandle forslag til detaljregulering for E6 Tana bru på sitt møte 21. februar.

Planforslaget har vært ute på høring og offentlig ettersyn fra 1. november til 20. desember 2012.

- Vi mottok 10 uttalelser til planforslaget. I etterkant av høringen er det gjort noen mindre endringer i planforslaget, sier planprosessleder Margareth W. Sundfør.

Endringene som er gjort er beskrevet i dokumentet «Oppsummering og behandling av merknader til planforslag» som du kan laste ned til høyre på siden her.

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark