Stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2014-2023 ble fremmet 12. april 2013. E6 Tana bru ligger inne i planen med oppstart i perioden 2014-2017. Prosjektet skal sluttfinansieres i perioden 2018-2023.

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark