Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Tårnet på nye Tana bru begynner å nærme seg 60 meter, og rager betydelig over tårnene på den gamle brua. Tårnet skal strekke seg 35 meter til fram til slutten av oktober, når det når toppen på 95 meter.

Samtidig med tårnarbeidene i sommer er det gjort arbeider på selve vegbanen. Til sammen er 68 meter vegbane sveiset sammen og er klar for å bli skjøvet i endelig posisjon på tårnet. Dette arbeidet starter i løpet av kort tid, og vil ta om lag en uke. Når vegbanen er på plass, vil den stikke nær 20 meter på yttersiden av tårnet på elvesiden.

Brukabler til høsten

Leveransen av skråkabler er under transport til Tana etter å ha vært gjennom kontroll og testing. Etter planen skal de første kablene komme på plass i midten av september, når krysset på tårnet er kommet på plass. De midtstilte kablene skal være med på å sikre at vegbanen henger i riktig posisjon og bærer vekt av bru og de som ferdes der.

Utover høsten skal tårnet bygges til planlagte høyde og ytterligere seks til åtte vegelementer monteres på brua med sveising og oppheng i stråkabler. Når dette er på plass vil brua stikke mellom 120 og 150 meter ut forbi tårnet.

Ferdig neste år

– Arbeidet går etter planen. Vi håper at værforholdene utover høsten og forvinteren ikke vil skape problemer for framdriften videre, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen i Finnmark.

Nye Tana bru skal etter planen settes i trafikk på sensommeren 2019.

Det er altafirmaet HAK Entreprenør AS som leder byggearbeidet. Stålet leveres av Vistal Gdynia s.a. i Polen.

 

Brutårnet har snart nådd 60 meter. Drone Foto: Hætta Ole Martin Lemmonsønn
Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark