Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

Sykkelveg inn til Trondheim sørfra har manglet. Nå får vi sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Melhus og Trondheim. Her er fakta om prosjektet.

Sykkelveg i vakkert kulturlandskap i Heimdalsvegen. Foto: Erling Skjervold.

Miljøpakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Sammen gjør vi Trondheimsområdet til et forbilde for moderne bytransport, så du kan reise raskt og miljøvennlig.

Det er blitt trygt å gå og sykle mellom Klett og Heimdal, og vi har fått sammenhengende gang- og sykkeltilbud mellom Melhus og Trondheim. - Et viktig bidrag for å nå målene i Miljøpakken, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Dalen er åpnet opp, og det er blitt fine turmuligheter langs bekken i et vakkert kulturlandskap der det tidligere var bare bilveg og tett olderskog. Det omfattende arbeidet med områdestabilisering gjør at dalen er sikret mot kvikkleireskred.

Publikum inviteres til åpning

Vi markerer åpningen den 11. 11. kl. 11 i Heimdalsvegen ved Esp. Vi ønsker publikum velkommen til feiring med kaffe og kake, sang og taler. Leder for Miljøpakkens kontaktutvalg, Lars Aksnes, Vegdirektoratet vil klippe snora. Elever fra Nypvang skole skal synge, og de blir de første syklistene som prøver vegen. Det blir også en liten kvikkleiredemonstrasjon. Se invitasjon.

Fakta:

 • 4 km ny asfaltert gang og sykkelveg
 • Heving og utbedring av fylkesveg 900
 • Omfattende områdestabilisering
 • Byggestart oktober 2013
 • Åpning 11. november 2015
 • 250 millioner kroner finansiert av Miljøpakken 

Omfang:

 • 300 000 m3 masseflytting for områdestabilitet
 • Avlaste topper, fylling i dalbunn
 • Nytt, heva bekkeløp, Søra og Heggstadbekken
 • Natursteinsmuring
 • Bygging av dammer, fisketerskler og gytemuligheter
 • Ny rundkjøring i det gamle Klettkrysset
 • Spillvannsledning for MeTroVann

Hvorfor sykkelveg langs Heimdalsvegen?

Det har manglet sykkelveg inn til Trondheim sørfra. Når vi bygger stamveg i tettbygd strøk, er det krav om å tilrettelegge for gående og syklende. Det ble valgt å bygge dette langs fv. 900 Heimdalsvegen i stedet for langs E6 for å få en kortere og slakere sykkelveg mellom Melhus og Trondheim.

Var all masseflyttingen nødvendig bare for en sykkelveg?

Sammenhengende og mektige områder med kvikkleire har gjort dette til et komplisert prosjekt. Bygging av sykkelveg utløste behov for områdestabilisering. Et omfattende arbeid med å fylle opp dalbunnen og avlaste topper har økt sikkerheten. Ikke bare for vegen, men for eksisterende bebyggelse, jernbane og E6, og gjør det mulig med framtidig utbygging i tilgrensende områder. Når Statens vegvesen som en stor statlig aktør gjennomfører prosjekt, medfører det ofte at vi må gjennomføre tiltak som går ut over selve basisprosjektet.

Entreprenør

BL Entreprenør har utført arbeidet i Heimdalsvegen. Hele landskapet er omskapt i løpet av to år. Det har vært et stort anleggsområde, og masseflytting måtte skje i rett rekkefølge for å hindre utglidning. Trafikken har gått hele tiden med unntak av noen korte perioder.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS er det viktigste målet for Statens vegvesen som byggherre. På anlegget er det utført 125 000 arbeidstimer over to år. I dette prosjektet har det dessverre skjedd en arbeidsulykke med alvorlig personskade, en gravemaskingrabb falt ned over en arbeider.

Økonomi og fremdrift

Anlegget er levert til riktig tid, og det ligger ikke an til avvik fra de økonomiske rammene på 250 millioner kroner. Den første strekningen mellom Klett og Meieribakken var ferdig til skolestart i 2014. Prosjektet er planlagt slik at Heimdalsvegen skulle være ferdig før starten på E6-utbygginga mellom Melhus og Tillerbyen.

I prosjektet inngår et samarbeid med Trondheim kommune og MeTroVann om å legge pumpeledning for spillvann samtidig med vegbyggingen.

Se også reportasjer om Heimdalsvegen i TV-Adressa.

2.9.2015: Et av landets største kvikkleireprosjekt nærmer seg slutten. Intervju med geotekniker Eivind Juvik. 

27.10.2015: Nå er jobben gjort. Intervju med prosjektleder Almar Aronsen.

 

 

 

 

 

Dalen er åpnet opp, og det er blitt fint å gå og sykle langs bekken i et vakkert kulturlandskap der det tidligere var bare bilveg og tett olderskog. Det omfattende arbeidet med områdestabilisering gjør at dalen er sikret mot kvikkleireskred. Foto: Erling Skjervold
Aktuelt for fylke: Trøndelag