Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

11. november i 2015 åpnet gang- og sykkelvegen inn til Trondheim sørfra. Se bildegalleri.

Leder for Miljøpakkens kontaktutvalg, Lars Aksnes fra Vegdirektoratet fikk æren av å klippe snora.

Det er viktig bygge gode anlegg. – Heimdalsvegen er en stor satsing på sykkel og gåing, men slik må satsingen være hvis vi skal lykkes med å få flere til å sykle og gå. Sykkelanlegg har høg prioritet i neste nasjonale transportplan, sa Lars Aksnes.

Når vi bygger riksveg i tettbygd strøk skal det alltid lages tilbud til de som går og sykler. – Heimdalsvegen er det første eksemplet på at gang- og sykkelvegen er ferdig før bygginga av bilvegen starter. Det er vi veldig godt fornøyd med, sa Aksnes. Byggestart for E6 er tidlig neste år.

Elever fra Leinstrand laget fest for Heimdalsvegen

5.- 7. trinn fra Nypvang skole på Leinstrand skapte liv på vegåpninga med energisk sang og dans for publikum. Kvikkleirestabilisering er sentralt i prosjektet, og over 80 elever fikk se og kjenne at leira blir som suppe når vi rører i den. Kanskje de ble inspirert til å bli geoteknikere?

Elevene kom på sykkel, og fikk hver sin sykkellykt av Miljøpakken som takk for innsatsen. Sykkelvegen ble tatt i bruk umidderbart. Med ny sykkelveg er det blitt trygt å sykle til Heimdal.

Ordførerne oppfordret til sykling

Ordførerne Gunnar Krogstad fra Melhus og Jon P. Husby fra Skaun var gjester under åpninga. Begge er opptatt av at flere burde sykle til og fra jobb. Begge kommunene har jobbpendlere som benytter sykkel, og dermed vil ha glede av sykkelveien fra Heimdal til Klett. Med el-sykkel er det blitt mye lettere å sykle bakkene til Heimdal.

Les mer om Heimdalsvegen

Aktuelt for fylke: Trøndelag