Artikkelen er frå 2013, og innhaldet kan vere utdatert.

- Takket være Miljøpakken ble det mulig å tjuvstarte byggingen av E6 sør. Det sa ordfører Rita Ottervik da hun markerte åpningen av E6 Sentervegen-Tonstad.

- Vi har fått mye mer enn 1,3 km firefelts motorveg, påpekte hun, og viste til at prosjektet har skapt bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Mens det har vært byggestopp i påvente av ny veg, kan Tillerbyen nå utvikles til et mer attraktivt område.

Også fungerende regionvegsjef Kjetil Strand trakk fram at prosjektet ikke bare kommer bilister til gode.

- Syklister og gående som kommer fra Heimdal har fått kortere veg til Tillerbyen. Beboere langs E6 har fått bedre støyskjerming, og det blir lettere å komme fram på Østre Rosten, sa han. 

Norges beste storby på trafikk

Ifølge nye undersøkelser er folk i Trondheim de som er mest fornøyd med hverdagsreisene sine. Mens 69 prosent er fornøyde i Trondheim, er tilsvarende tall 59 prosent for Bergen, 58 prosent for Stavanger og 52 prosent for Oslo.

- Det skyldes i stor grad de tiltakene som har kommet gjennom Miljøpakken. Også bussene får nyte godt av den nye E6 sør, og blant pendlerne i Melhus er det 93 prosent som vil anbefale andre å bruke buss, sa ordføreren.

Målet er at hele E6 over Heimdalsmyra frem til Jaktøyen i Melhus skal stå ferdig i 2017 eller 2018.

Åpning E6 Sentervegen-Tonstad, ordfører Rita Ottervik og fungerende regionvegsjef Kjetil Strand.
Ordfører Ottervik og fungerende regionvegsjef Strand ved åpningsmarkeringen. Foto: Svein Sæterbø
Aktuelt for fylke: Trøndelag, Møre og Romsdal