Prosjektet skal vurdere hensiktsmessige, effektive og egnede gjennomførings- og kontraktsstrategier for ferjefri E39.

Dette omfatter blant annet:

  • Forhold knyttet til planlegging
  • Organisering, prosjektledelse og -styring
  • Anskaffelsesprosedyrer
  • Involvering og involveringstidspunkt
  • Entrepriseformer, kontraktsmekanismer og innovasjon
  • Forhold knyttet til marked
  • Internasjonale erfaringer

Kontakt

Leder av delprosjektet er Paulos A. Wondimu

Gå vidare