I februar fortsetter arbeidet med å bygge fundament for gang- og sykkelbrua på Sømssiden. Det siste bruelementet blir deretter løftet på plass.

Varoddbrua har denne uka fått sin siste støp da betongrekkverket på sydsiden ble støpt ferdig og deretter monteres resten av rekkverk og miljøskjerm. På Sømssiden skal det legges overvanns- og spillvannsledninger og serviceveg til brua bygges.

Hvis været tillater det vil gang- og sykkelbrua som går over E18 på Varodden få kantstein, membran og asfalt. Det vil også bli arbeidet med midtdeler og rekkverk på E18 på Varodden siden. Støyskjerming av boliger på Søm vil også pågå i februar.

Det nylig innførte innreiseforbudet i forbindelse med Covid 19, kan medføre forsinkelser for prosjektet.

 

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt støyende arbeider utover vanlig arbeidstid i februar.  

 

Nattarbeider

Det vil bli noe nattarbeider i forbindelse med trafikkomlegginger.

 

Trafikkomlegginger

Sømsveien med tilhørende gang - og sykkelveg åpnes igjen 6. februar. Det kan bli aktuelt med en kort stenging senere i forbindelse med løft av de siste bruelementet på stålbrua. Vestgående E18 blir lagt om ved Varodden for ferdigstillelse av rekkverk.

Det kan også bli aktuelt med redusert fremkommelighet på E18 på nattestid.

I februar fortsetter arbeidet med å bygge fundament for gang- og sykkelbrua på Sømssiden. Det siste bruelementet blir deretter løftet på plass. Foto: Statens vegvesen / Anleggsdata AS
Aktuelt for fylke: Agder