Vegprosjekt Veg Fase Kommune Fylke
Byvekstavtalen for Osloområdet og Oslopakke 3 Byggefase Hurdal, Vestby, Eidsvoll, Frogn, Nittedal, Asker, Lillestrøm, Enebakk, Nesodden, Gjerdrum, Lørenskog, Aurskog-Høland, Ullensaker, Nes, Nannestad, Ås, Nordre Follo, Rælingen, Oslo, Bærum Viken, Oslo
E10 Fiskebøl–Nappstraumen E10 Planfase Hadsel, Vågan, Vestvågøy Nordland
E10 Lofoten E10 Planfase Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel Nordland
E10 Nappstraumen–Å E10 Planfase Flakstad, Moskenes Nordland
E10 Trollvann brøytestasjon E10 Planfase Narvik Nordland
E10/rv. 83/rv. 85 Hålogaland Planfase Sortland, Evenes, Lødingen, Kvæfjord, Tjeldsund, Harstad Nordland, Troms og Finnmark
E10/rv. 85 Evenes–Sortland (KVU) E10 Avslutta Lødingen, Sortland, Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund, Harstad Nordland, Troms og Finnmark
E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt E10 Tilbodsfase Lødingen, Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Harstad Nordland, Troms og Finnmark
E105 Hesseng–Storskog E105 Opna Sør-Varanger Troms og Finnmark
E134 Arm til Husøy hamn E134 Planfase Karmøy Rogaland