Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

Reguleringsplanen for Avlastningsvegen for E6 mellom Hjemmeluft og Alta er vedtatt. Dette er den første milepælen i arbeidet med å få en ny hovedveg i Alta.

Alta kommunestyre vedtok reguleringsplanen i sitt møte 22. juni 2015. Kommunestyret valgte imidlertid å unnta området forbi Alta museum og verdensarvområdet for bergkunst fra rettsvirkning, etter at Riksantikvaren hadde fremmet innsigelse. Dette innebærer at det ikke er endelig avklart hvordan vegløsningen blir i Hjemmeluft.

Statens vegvesen vil jobbe videre med Riksantikvaren for å komme frem til en løsning som tar hensyn til verdensarven samtidig som den gir god trafikksikkerhet og fremkommelighet for befolkningen. Det forventes en avklaring i saken i løpet av høsten 2015.

Arbeidet med å avklare hvordan vegen skal finansieres er også i gang. Statens vegvesen vil i samarbeid med Alta kommune og Finnmark fylkeskommune jobbe for å finne en finansieringsløsning utover høsten 2015. Målet er å få prosjektet med i Nasjonal transportplan fra 2018–2029.

Vedtatt reguleringsplan Hjemmeluft–Alta

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark