Nå blir det slutt på omkjøringen via Øvre Hunstad, men de som skal ut fra Nedre Hunstadmoen får en ny omkjøring. Samtidig åpner noe av gang- og sykkelvegen langs riksvegen.

Over helga åpnes østgående rampe for trafikk. Det betyr at trafikken fra trefeltsvegen og Hunstadmoen slipper å kjøre via Sigrid Undsets vei / Øvre Hunstad når de skal i retning Mørkved. 

- Da er det viktig å merke seg to ting: Det ene er at trafikk ut fra Nedre Hunstadmoen har vikeplikt. Det andre er at det er fletting når man skal inn på firefeltsvegen. Dette må også de som kjører ut av tunnelen merke seg, for de er ikke vant med at det kommer trafikk fra høyre. Vi oppfordrer derfor alle til spesielt stor oppmerksomhet i dette området, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Bypakke Bodø.  

Omkjøring fra Nedre Hunstadmoen for vestgående trafikk

I noen uker framover vil det være stengt for venstresving ut fra Nedre Hunstadmoen. De som skal i retning sentrum må i stedet ta til høyre og snu – for eksempel i rundkjøringen ved Humørsenteret.

- Dette blir dessverre en omvei, men omleggingen er nødvendig fordi vi skal fullføre arbeidet med ny veg, vann og avløp.

Trafikk til Nedre Hunstadmoen vil gå som før, på en enveiskjørt veg fra rundkjøringen. 

Åpner gang- og sykkelvegen

Ved Hunstadmoen er det snart klart for å ta i bruk gang- og sykkelvegen fra rundkjøringen og østover.

- Vær oppmerksom på at det fortsatt er litt kronglete ved Prix så lenge anleggsarbeidene pågår. I tida framover vil det være arbeider med sidearealer, kabeltrekking og belysning. Etter hvert skal vi også åpne gang- og sykkelvegen vestover, sier Hegreberg. Følg skiltingen. 

- Vi vil samtidig be trafikantene om å vise hensyn til hverandre. De som kjører til og fra Nedre Hunstadmoen må være spesielt oppmerksom på gang- og sykkeltrafikken som nå følger nyåpnet trasé.

Busstoppet mellom rundkjøringen og Prix er ikke i bruk. 

Nå blir det endringer på Hunstadmoen. Foto: Roger Nilsen, Statens vegvesen

Østgående rampe og gang- og sykkelveg. Foto: Roger Nilsen, Statens vegvesen

Aktuelt for fylke: Nordland