Stenger vegen fra Prix-krysset og østover inn på rv. 80. Omkjøring via Sigrid Undsets vei. Nye traséer for de som sykler og går. Trafikken inn og ut av tunnelen blir ikke berørt.

Dagen etter Bodøtunnelen åpner blir det en ny omlegging på Hunstadmoen: Veien fra Prix-krysset og østover inn på riksveg 80 (retning Mørkved) blir stengt.  

- Årsaken er at vi skal bygge om rundkjøringen med ny veg derfra og østover. Vi skal dessuten fullføre gang- og sykkelvegsystemet. Arbeidene innebærer legging av rør og kabeltraséer, så det er en omfattende jobb, sier byggeleder Kjell Sture Trymbo i Bypakke Bodø.

Omkjøring for østgående trafikk

Trafikk fra nedre Hunstad som skal østover må kjøre via rundkjøringen på Hunstadmoen og opp Sigrid Undsets vei/Hunstadveien og Hunstadringen. Det samme gjelder trafikk som skal videre østover fra dagens trefeltsveg. Omkjøringen vil vare til utpå sommeren.  

- Det vil bli økt trafikk i Hunstadveien og Hunstadringen i anleggsfasen. Følg skiltingen og vis hensyn til andre trafikanter.  

Omlegging for myke trafikanter

Dagens gang- og sykkelvegsystem vil også bli berørt.  

- Her blir det en skiltet rute, men det finnes flere alternativer for de som sykler og går, sier Trymbo.  

På Hunstadmoen skal også gangbrua tas ned og det skal plantes grønt, busker og trær.

 

Veien fra Prix-krysset og østover inn på riksveg 80 blir stengt.

 

Noen mulige sykkelruter

 

 

Aktuelt for fylke: Nordland