Førdepakken og Sunnfjord kommune inviterer til open kontordag om Kyrkjevegen onsdag 28. oktober.

Det vart varsla oppstart av reguleringsplan våren 2020 for strekninga mellom Angedalsvegen og Elstervegen (Tiltak 18 i Førdepakken). Føremålet er å regulere areal for bygging av fortau.

No er planarbeidet komme lenger og vi har skissert løysingar. Før vi går vidare ynskjer vi å invitere grunneigarar, naboar og andre som er interessert i prosjektet til å komme innom for å få informasjon og utveksle synspunkt på skisserte løysingar.  

 

Vi er å treffe mellom kl. 14.00 og 18.00 i RødeKors-bygget 4.etasje, i Langebruvegen.

 

Velkommen.

 

Om denne dagen ikkje høver –ta kontakt så kan vi avtale anna tidspunkt:

Magna Vangsnes

Tlf. 57 65 58 53  

 

Meir info om planane for Kyrkjevegen her:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/fordepakken/delprosjekt/tiltak-18

Slik ser det ut i Kyrkjevegen i dag. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Vestland