Artikkelen er frå 2017, og innhaldet kan vere utdatert.

Fredag inviterer Statens vegvesen kommunene i Lofoten og Vesterålen, Nordland fylkeskommune og ungdommens fylkesråd til å gi tilbakemeldinger på arbeidet med å utrede framtidig forbindelse for kryssing av Hadselfjorden.

Totalt vil sju ordførere være til stede på møtet, som foregår i Svolvær. I tillegg deltar fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik.

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å lage en konseptvalgutredning (KVU) om kryssing av Hadselfjorden. Utredningsarbeidet utføres i samarbeid med Avinor og Kystverket, og i tett dialog med Nordland fylkeskommune og kommunene i Lofoten og Vesterålen. I tillegg har det vært møter med næringsliv, organisasjoner og andre sentrale transportbrukere.

Les mer konseptvalgutredningen her.  

- Vi har særlig jobbet med å kartlegge behov, og dette er noe av det vi ønsker å få tilbakemeldinger på nå, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen.

Han understreker at utredningen om Hadselfjorden er mer omfattende enn tilsvarende utredninger, ved at den skal legge stor vekt på samfunnsmessige virkninger av de ulike alternativene både for Lofoten og Vesterålen. Konsekvenser for sykehus, lufthavner, utdanningstilbud og næringsliv blir en del av utredningen. For å belyse disse temaene, vil Statens vegvesen engasjere ekstern konsulent, i tillegg til utredningene som gjøres av etatens egne fagfolk.

Aktuelt for fylke: Nordland