Artikkelen er frå 2016, og innhaldet kan vere utdatert.

Hvordan vil Lofoten og Vesterålen se ut om 30 år? Vil fiskeri og turisme være like viktig som i dag? Vil all transport foregår med sykler og førerløse biler?

Dette er blant spørsmålene når Statens vegvesen inviterer utvalgte representanter for samfunns- og næringsliv i Lofoten og Vesterålen til å se inn i framtida på et idéverksted på Stokmarknes tirsdag 25. oktober. Verkstedet er en del av arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) om framtidig kryssing av Hadselfjorden, som Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede.

Blant deltakerne er ordførere og andre representanter for kommunene i Lofoten og Vesterålen, representanter for næringslivet inkludert egne representanter for reiselivsnæringa, fiskeindustrien og leverandører til oljeindustrier. I tillegg deltar Nord universitet, videregående skoler og Helse Nord.

En som skal garantere for at forsamlingen ikke sitter fast i fortidas løsninger, men ser framover, er Petter Hov Jacobsen fra Ungdommens fylkesting i Nordland. 17-åringen skal holde innlegg om hvordan ungdomspolitikerne jobber med samferdsel og om hvordan de ser på framtida.

Utredningen vil gå mye videre enn å vurdere om Hadselfjorden skal krysses med tunnel, bru eller ferje i framtida. Betydningen for flyplass-struktur, helsetilbud og skoler i området vil også være en del av utredningen.

- Vi løfter blikket og ser hva slags muligheter som kan ligge i å koble Lofoten og Vesterålen bedre sammen. Stikkord er utvidelse av bo- og arbeidsmarkedene, utvikling av sentra og at folk kan få lettere tilgang til utdanning, handel, service og fritidstilbud, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes.

Statens vegvesen har skissert rammer og innhold i utredningen i et eget utfordringsnotat . Samferdselsdepartementet vil fastsette endelig mandat for utredningen senere. Det er lagt opp til at utredningen med anbefalinger skal være ferdig i løpet av 2017.

 

Aktuelt for fylke: Nordland