Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

KVU Hønefossområdet sendes nå på høring til lokale og regionale myndigheter, samt andre interessenter. Høringsfristen er 10. september 2015.

Høringsmaterialet består av det faglige grunnlaget og en anbefaling fra Statens vegvesen Region sør om hva vi mener er den beste løsningen for Hønefoss.

Anbefaling

-      Statens vegvesen anbefaler miljøkonseptet
-      Prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen
-      Trinnvis utbygging
-      Sentrumskonseptet kan også aksepteres 

Høringsuttalelser sendes innen 10. september 2015 til

-      Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 ARENDAL

-      via e-post til .  

Vi ber dere merke høringsuttalelser med «KVU Hønefoss – høring».

Dokumentene

Det er utarbeidet en hovedrapport, en rekke temarapporter og arbeidsnotater.Rapportene og høringsbrevet finner dere under menypunktet Rapporter på nettsidene til prosjektet.  Papirutgaven av hovedrapport kan bestilles.

Spørsmål angående rapporten og høringene kan rettes til:

Prosjektleder Rolf David Ramslien, , tlf. 410 44 993

Aktuelt for fylke: Viken