Artikkelen er frå 2017, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen har i samarbeid med Sør-Varanger kommune laget et forslag til reguleringsplan. Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn til 9. mai 2017 og vi ber om eventuelle merknader til planen.

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Kort om planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å bygge en kontrollstasjon ved Hesseng. Kontrollstasjonen skal inneholde en kontrollhall med kontorplasser. På uteområdet vil det bli etablert vekt og parkeringsplasser for personbiler og vogntog. Utekontroll av kjøretøy er en direkte bidragsyter til bedre trafikksikkerhet.
En plassering av en kontrollstasjon ved Hesseng (krysset E6 og E105) gjør det mulig å kontrollere grensekryssende trafikk til/fra Russland og gjennomføre kontrollformål i henhold til Statens vegvesen sine oppgaver, deriblant kontrollere trafikken på E6.

Planen er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • på rådhuset i Kirkenes,
  • Kirkenes trafikkstasjon på Sandnes og
  • www.sor-varanger.kommune.no

Ta kontakt dersom dere vil ha tilsendt et eksemplar av planen.

Åpent møte

Statens vegvesen arrangerer et åpent møte for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål 24. april kl. 17.00 på rådhuset i Kirkenes.

Merknader

Fristen for å sende merknader til reguleringsplanen er 9. mai 2017. Send merknadene skriftlig til:

  • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller
  • . Merkes med: 15/201122.

Dere finner mer informasjon om den formelle planprosessen i selve reguleringsplanen.

Kontakt

Dersom dere har spørsmål eller ønsker å få tilsendt reguleringsplanen, kan dere kontakte Kathrine Hanssen på telefon 481 35 632 eller e-post .

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark