Artikkelen er frå 2017, og innhaldet kan vere utdatert.

Viser til pågående reguleringsplanarbeid for kontrollstasjon på Hesseng, tidligere varsel om planoppstart datert 14.10.16 og utvidelse av planområde datert 24.01.17.

I henhold til utvidelse av planområdet datert 24.01.17 har vi utvidet planområdet ytterligere langs eksisterende gang- og sykkelveg fra E105 til Ekvegen. Årsaken til dette er at det skal etableres vann og avløp til den nye kontrollstasjonen på Hesseng. Vi ser nå behov for en bredere trasé for vann og avløp og må derfor utvide planområdet ytterligere.

Ytterligere utvidelse av planområdet
Kontrollstasjon på Hesseng

Inngrep langs gang- og sykkelvegen vil være av midlertidig karakter og kun for at det skal etableres vann og avløp til den nye kontrollstasjonen på Hesseng.

Merknader

Tilbakemelding på utvidelsen av planområdet andre relevante opplysninger sendes innen 1. mars 2017 til:

  • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller
  • e-post: 

Berørte grunneiere er varslet med brev. 

For spørsmål, ta kontakt med Kathrine Hanssen tlf. 481 35 632 og e-post: 

T.o.Reguleringsplanen vil bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn i starten av april. Det er da 6 ukers frist for å komme med merknader og innspill. Deretter skal reguleringsplanen oversendes til Sør-Varanger kommune for behandling i kommunestyret.

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark