Utfordringsnotatet har vore på høyring. Utfordringsnotat KVU E134 arm til Bergen – versjon etter høyring (PDF)

Samfunnsmålet for utgreiinga er:
Vegprosjektet «E134 – arm til Bergen» skal gje eit meir effektivt vegsamband mellom Bergensområdet og Austlandet via E134.

Vi har gjennomført KVU-verkstad med deltakarar frå alle grupper av interessentar, og vi gjennomfører regelmessige møte med referansegruppa. Vi forventar at rapporten er klar til å sendast på høyring ved årsskiftet 2022/2023. 

Sjå kartforteljing: KVU E134 arm til Bergen (ArcGIS)

 

29. september 2022: Referansegruppemøte i Øystese

Oversiktskart KVU E134 arm til Bergen
Oversiktskart KVU E134 arm til Bergen Foto: Illustrasjon Visuell kommunikasjon/Statens vegvesen

Veg:
E134
Fase:
Utgreiingsfase
Kommunar:
Ullensvang, Eidfjord, Voss, Samnanger, Bjørnafjorden, Etne, Kvinnherad, Vindafjord, Sveio, Tysnes, Bergen
Fylke:
Rogaland, Vestland

Konseptvalutgreiing E134 arm til Bergen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Morten Ask

Prosjektleder
Telefon:
91 38 57 97
E-post:

Sist oppdatert: