Artikkelen er frå 2012, og innhaldet kan vere utdatert.

KVUen for hovedvegsystemet i Moss og Rygge kommuner er fra i dag lagt ut for høring. Rapporten med vedlegg er tilgjengelig til høyre på denne siden.

Hvordan gir du høringsuttalelser og når er fristen?

Høringsuttalelser merkes med  «saksnummer 2010020059 KVU hovedvegsystemet i Moss og Rygge» og sendes med post til følgende adresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post til: .

Høringsfrist er 18. januar 2013.

Kontaktperson
Spørsmål om konseptvalgutredningen kan rettes til prosjektleder Arnt-Ivar Weum, på telefon 69 24 35 48 eller e-post:

Aktuelt for fylke: Viken