Artikkelen er frå 2013, og innhaldet kan vere utdatert.

Arbeidet med konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden ble presentert på den internasjonale konferansen Strait Crossings i Bergen 16. - 19. juni. I tillegg til presentasjoner om henholdsvis regionale virkninger og teknologiske muligheter ble det snurret film.

Statens vegvesen er arrangør sammen med Tekna og det er sjette gang konferansen holdes. Temaet i år var ekstreme kryssinger og nye teknologier.

– På konferansen deltok «kryssingseksperter» fra 27 land. Vi lagde derfor en film for å plassere KVU-området på verdenskartet, vise arealinteressene, befolkningstettheten, dagens kryssingsmuligheter og teknologiske utfordringer og muligheter. Tanken er at denne filmen kan suppleres med ny kunnskap underveis i prosessen og kan brukes i andre sammenhenger, sier prosjektleder Anders Jordbakke.

Se presentasjonen om teknologiske muligheter fra Ove Solheim, ansvarlig for bru og teknologi i KVUen, presentasjonen om regionale virkninger fra prosjektleder Anders Jordbakke, og filmen «A new link across the Oslofjord?» under.

Aktuelt for fylke: Viken, Vestfold og Telemark