Artikkelen er frå 2014, og innhaldet kan vere utdatert.

Konseptvalgutredningen skulle etter planen vært ferdig i løpet av sommeren, men prosjektet trenger noe mer tid.

-Vi trenger fortsatt noen uker til på å komme i mål med utredningen. Materialet er omfattende og det er mange forhold som skal analyseres og veies opp mot hverandre. Anbefalingen vår og det øvrige innholdet er ikke offentlig før vi sender rapporten på høring som skjer etter avklaring med Vegdirektoratet, sier prosjektleder Anders Jordbakke i Statens vegvesen Region øst.

Aktuelt for fylke: Viken, Vestfold og Telemark