Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Utbedringen av sjøbunnen på Molde ferjekai gjør at avgangene natt til hverdager blir innstilt. Arbeidet er ventet å ta inntil tre uker.

Dykkerinspeksjoner av sjøbunnen på Molde ferjekai (kaia for sambandet E39 Molde-Vestnes) viser at det pågår utvasking ved foten av dagens steinfylling på grunn av propellstrømmen fra ferjene. Hvis denne utvaskingen får fortsette, kan det i verste fall føre til langvarig stenging av ferjesambandet.

- Vi må stabilisere steinfyllinga under kaia. Det gjør vi gjennom å fylle 3000-5000 m3 stein fra lekter. Anleggsarbeid på sjøbunnen krever stort utstyr og lengre arbeidsperioder. Derfor er det ikke mulig å bruke kaia når vi jobber. Nattestenging gir minst konsekvenser for trafikantene, forteller byggeleder Hanne Kristine Skrede i Statens vegvesen. 

Avgangene natt til hverdager blir innstilt med start mandag 25. november (kl. 23.00/23.15). Ferjene natt til lørdag og natt til søndag går som normalt. 

Avganger Klokkeslett
Siste avgang fra Vestnes23.00
Siste avgang fra Molde23.15
Første avgang fra Vestnes04.15
Første avgang fra Molde05.00

Alternativ kjørerute når Molde-Vestnes er strengt er via E136 og fv. 64 Sølsnes-Åfarnes.

Mer informasjon om utbedringen av Molde ferjekai.

Nattestengt: Det pågår utvasking ved foten av dagens steinfylling på grunn av propellstrømmen fra ferjene. Derfor må det gjøres utbedringer av sjøbunnen ved Molde ferjekai. Foto: Anne Marit Øksenvåg Johansen
© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke: Møre og Romsdal, Trøndelag