En konseptvalgutredning skal gi føringer for videre planlegging på strekningen.

Statens vegvesen har fansvar for å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for rv. 4 Jaren–Mjøsbrua og Gjøvikbanen fra Oslo til Moelv, i samarbeid med Jernbaneverket. Utredningen skal gi føringer for videre planlegging av veg- og jernbanestrekningene.

KVU og KS1 for rv. 4 er gjennomført. Ligger hos Samferdselsdepartementet til vurdering.

Veg:
Rv. 4
Fase:
Utgreiingsfase
Kommunar:
Gran, Gjøvik, Vestre Toten
Fylke:
Innlandet
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikkje omtalt

Rv. 4 Jaren–Mjøsbrua, KVU © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Sist oppdatert: