Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Stemningen var god da samferdselsminister Knut Arild Hareide la fram NTP fredag før helga.

– Hovedsykkelrute Trondheim er et av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033, sier prosjektdirektør i utbyggingsdivisjonen Ove Nesje i Statens vegvesen.

Vegvesenet har kuttet kostnader på vegprosjektene i sitt NTP forslag med 134 milliarder kroner. Det var viktig for å få på plass flere vegprosjekter i transportplanen.

Hovedsykkelrute Trondheim vil knytte sammen sentrum og østbyen

Statens vegvesen er byggherre for prosjektet som er en del av Miljøpakken i samarbeid med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Ruta strekker seg fra sentrum til østbyen.

–Vegvesenet skal bygge en attraktiv hovedsykkelrute på cirka 3.5 kilometer med sykkelekspressvei-kvaliteter, samtidig som vi skal legge til rette for fotgjengere. Sykkelruta vil være sammenhengende og adskilt fra andre veier og kryss, slik at man skal kunne sykle uten å måtte stoppe opp, forteller prosjektleder Torstein Ryeng.

Hensikten med å bygge hovedsykkelruta er å øke sykkelandelen i Trondheim. Sykkelstrategien for Trondheim har som mål å doble sykkelandelen, noe som betyr at sykkel skal stå for ca. 14 prosent av alle reiser i Trondheim i 2025 mot ca. 7,5 prosent i 2009/2010. Omregnet til antall sykkelturer tilsvarer dette en økning fra 40 000 til ca. 100 000 i snitt per dag. Hovedsykkelrute Trondheim er delt inn i fire delstrekninger, byggingen er i gang på delstrekningen Dalenbrua–Lilleby skole.

De andre tre delstrekningene er:

 Gevinstene av prosjektet

  • Økt sikkerhet for syklister.
  • Økt framkommelighet for syklister.
  • Tydeliggjøre hovedrutene og syklistenes plass i vegnettet (synliggjøring og trygghet).
  • Gi bedre sykkelopplevelse.

– Det er mange utfordringer i et så komplisert byprosjekt, vi samarbeider tett med både Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Bane NOR, forteller Ryeng.

– Sykling har mange positive ringvirkninger; det blir mindre kø og bedre luft for alle som bor i byen, dessuten er det bra for helsa å bevege seg fremfor å sitte i bilkø. Den nye hovedsykkelruta blir et kraftig løft for myke trafikanter i Trondheim, avslutter Ryeng.

Prosjektleder Torstein Ryeng (t.v.) og byggeleder Martin Næsgaard Myhre (Vegvesenet) med fremtidig sykkeltrasé i bakgrunnen. ( Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Trøndelag