Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5.

Kristianborg–Bergen sentrum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Delstrekning 5 går fra Kristianborg bybanestopp på Minde til Østre Strømkai i sentrum og er ca 4,3km lang. Delstrekning 5 bygges av Bybanen utbygging.

Byggearbeidet er i gang, planlagt åpning i 2022-2023.

Kart Sykkelstamveg Bergen del. 5
Oversiktskart Sykkelstamveg Bergen delstrekning 5 Kristianborg–Bergen sentrum. Illustrasjon: Statens vegvesen