Artikkelen er frå 2010, og innhaldet kan vere utdatert.

Vegvalg Tromsø gir strategier.

Tromsø er en by i vekst - med store ambisjoner. Dette innebærer at trafikken øker og at vegene vil bli overbelastet om kort tid. Hvordan skal vi håndtere trafikkveksten i Tromsø?

Vegvalg Tromsø, som er navnet på Konseptvalgutredninga,  presenterer ulike strategier/konsepter for framtidige transportløsninger.Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark