Artikkelen er frå 2009, og innhaldet kan vere utdatert.

Nå skal Tromsøfolkets reisevaner undersøkes

Hvor mange av oss drar på jobb, skole eller trening? Og når drar vi på handel, besøk eller i barnehage? Hvor mange timer er vi på vegen og hvorfor? Hva er det som skaper våre transportbehov og hvor lang tid bruker vi på reisene våre? Og reiser vi med buss, sykkel, bil - eller går vi?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli besvart gjennom Reisevaneundersøkelsen som gjennomføres i februar og mars i Tromsø. Undersøkelsen vil gi oss et bilde av dagens situasjon og danne grunnlag for arbeidet med vårt framtidige transportsystem.

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark