Artikkelen er frå 2010, og innhaldet kan vere utdatert.

Hva ønsker vi for framtidas Tromsø?

Tromsø er en by i sterk vekst og folketallet vil øke med 14000 de neste 20 årene. Dette betyr også flere biler. Hvis vi fortsetter med dagens reisevaner vil biltrafikken øke med 20% og vi vil få 25000 flere daglige bilturer. Ønsker vi dette, eller vil vi ha flere som går, sykler eller reiser kollektivt?

Statens vegvesen inviterer til åpent møte tirsdag 23. november kl. 19.00 i kommunestyresalen, Rådhuset - for å orientere om "Vegvalg Tromsø", Konseptvalgutredningen (KVU) for Tromsø.

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark