Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

Etter drøftinger i regjeringen har Samferdselsdepartementet besluttet at Ringvegkonseptet skal legges til grunn for den videre planleggingen av transportsystemet i Tønsbergregionen.

Aktuelt for fylke: Vestfold og Telemark