Jul i Sømmevågen

— Frå fredag 23. desember klokka 15 blir det stans i arbeidet i Sømmevågen og på Flyplassvegen.

Oppstart fire felt i Tanangervegen

— Statens vegvesen og entreprenør Stangeland Maskin startar denne veka å bygge firefeltsveg mellom Sømmebakken og Sola skole.

Signerer kontrakt med Stangeland Maskin

— Statens vegvesen signerer tysdag kontrakt med entreprenør Stangeland Maskin for arbeidet med å bygge firefelts veg mellom Sømmebakken og Sola skole.

Godkjent transportkorridor

— Både Sola og Stavanger har nå godkjent reguleringsplanane for riksveg 509 Transportkorridor vest.

Trafikkomlegging på Tanangervegen

— I samband med utviding av riksvegen mellom Sømmevågen og Sømme til fire felt, blir trafikken no lagt over på den nye vegen. Den ligg på sørsida av eksisterande veg.

Sola Prestegårdsveg stengt

— Statens vegvesen stenger Sola Prestegårdsveg måndag 27. juli. Vegen blir stengt for bilar i tre veker, til 17. august.