Artikkelen er frå 2019, og innhaldet kan vere utdatert.

Fra fredag 29.03 kl. 20.00 blir det toveis trafikk i ett løp gjennom Vålerengtunnelen. Det betyr mer enn halvert kapasitet, og det er forventet kø og forsinkelser i trafikken i området.

- I forbindelse med vannlekkasjen tidligere denne uka ble det vasket vekk masser i grunnen. Utbedring av dette er tidkrevende og derfor er vi nødt til å stenge tunnelen i ett løp gjennom helgen sier Eirin Torgersen, prosjektleder for drift i Statens vegvesen.

Tidkrevende arbeid

Vannrøret som skal repareres ligger under en betongplate. Denne må fjernes før man kan tette lekkasjen, og bygge opp igjen vegbanen. Deretter må ny betongplate støpes og herdes før asfalt kan legges.

Vålerengtunnelens sydgående løp stenges derfor i perioden fredag kl. 20.00 til mandag morgen kl. 05.30.

Mens arbeidene pågår blir det toveis trafikk i det nordgående løpet. Det betyr at de som kommer nordfra og skal til Lodalen må kjøre videre til rundkjøringen på Sørenga, snu og kjøre tilbake inn i Operatunnelen del Ekeberg, østgående retning. Omkjøring vil bli skiltet.

- Vi vet ikke med sikkerhet hvor omfattende arbeidene er før vi har åpnet opp og sett, og derfor er det en viss usikkerhet knyttet til hvor lenge vi må stenge. Blir vi ferdige tidlige enn planlagt åpner vi for trafikk så raskt det lar seg gjøre sier Torgersen.

Mer og lengre kø

Vålerengtunnelen er sentral i Oslos trafikkavvikling og det er forventet kø, redusert fremkommelighet og forsinkelser rundt tunnelen mens stengingen pågår. Beregn ekstra tid, ta hensyn til andre trafikanter og følg skilting!

For oppdatert trafikkinformasjon: www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon
og www.twitter.com/VTSost

Følg oss på www.facebook.com/vegvesenost og www.twitter.com/vegvesenost

 

Aktuelt for fylke: Oslo