Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen skal ombygge/rehabilitere Hammersborg- og Vaterlandstunnelen (Ring 1) sommer/høst 2023.

I den forbindelse skal det i perioden onsdag 12.mai kl.22:00 til mandag 17.mai kl.05:00 utføres forberedende arbeider i tunnelene som kan oppleves som støyende for beboere i enkelte områder.

En av forutsetningene for nytt regjeringskvartal er ombygging av dagens Ring 1. I den forbindelse skal det utføres grunnundersøkelser inne i tunnelene. Statens vegvesen er byggherre og ansvarlig for dette arbeidet.  

Hva skal vi gjøre? Og Hvorfor?

Vi må vite mer om grunnforholdene. Derfor må vi ta ut prøver av fjellet som er under vegen. Det betyr at vi må bore gjennom vegkroppen, ned til fjell og deretter sette ned såkalte foringsrør i grunnen. Det er lagt opp til at det mest støyende arbeidet foregår kl 08:00-18:00 14-16.mai, men det vil forekomme kortere perioder med dunking/banking utenfor dette tidsrommet.

Selve nedsettingen av foringsrør vil ta mellom 20 til 60 minutter per borhull. Vi gjør samtidig oppmerksom på at ett tunnelløp vil vekselsvis vil være stengt i Hammersborg- og Vaterlandstunnelen når arbeid utføres, som kan medføre noe nedsatt framkommelighet.

Vi beklager de ulemper dette arbeidet måtte medføre for beboere i området. 

 

 

Kontaktpersoner: 

Britt Christensen, prosjekteringsleder, tlf. 93448513 - e-post:

Tom-André Kynbråten, ansvarlig utførende, tlf. 46822121 - e-post:

 

Har du spørsmål om støy knyttet til arbeidene, kan du ta kontakt med Britt Christensen.