Denne uken starter oppgraderingsarbeidene på de to E18-tunnelene i Porsgrunn. Fra og med 12. april blir Hovet- og Brattås-tunnelen nattestengt.

Arbeidene i E18 Hovet- og Brattås-tunnelen er en totalentreprise og skal hovedsakelig utføres om natten. Tunnelen stenges for all trafikk fra og med 12. april kl. 22:00 og er stengt hver natt fram til kl. 06:00. Det betyr at trafikken i denne perioden ledes på fv. 354 mellom Heistad og Skjelsvik. Nattestengingen kommer til å vare fram til begynnelsen av september 2021.

Det blir ikke nattestengte tunneler i fellesferien ukene 28, 29 og 30 (12. juli – 1. august).

Det skal settes opp to nye tekniske bygg, og det skal bygges nye nødstopp-lommer på begge sider av Hovet-tunnelen og på østsiden av Brattåstunnelen.

I begge tunnelene skal overvannsanlegget utbedres. Det skal også monteres nye rømningslys med 25 meters avstand, og nye nødskap for hver 125. meter. Nødvendig skilting skal monteres, og det skal etableres nødvendig overvåkning og styring for å få et komplett kontrollsystem.

Hovet-tunnelen er 539 meter lang mens Brattås er på 524 meter. Arbeidene starter skal være ferdig i løpet av høsten 2021. Entreprenør er Roxel Infra.

Omkjøringskart for TOG i Porsgrunn
Slik blir omkjøringen mens arbeidene pågår. Det blir ikke nattestengte tunneler i fellesferien ukene 28, 29 og 30 (12. juli – 1. august). (Illustrasjon: Statens vegvesen). Foto: Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke: Vestfold og Telemark, Viken, Agder