Tunneler i Telemark som skal rehabiliteres © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I Vestfold og Telemark har alle riksvegtunnelene blitt oppgradert siden 2016 og fram til november 2019. Siste tunnel som ble oppgradert var rv. 36 Sjøormporten. Nå gjenstår to tunneler på E18 i Porsgrunn. Dert er Brattås- og Hovet-tunnelene som blir ferdigstilt i løpet av 2020. På E134 Haukelifjell er det tre tunneler som skal være ferdig oppgradert i løpet av 2022.

På E18 skal oppgraderes:

På E134 skal oppgraderes:

Tunneloppgradering i sørøst