De nye fergene skal betjene de to sambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik. Fergeleiene og kaiene er nå under ombygging for å tilpasses drift med El-ferger.

Arbeidet vil tidvis påvirke trafikken.

Aktuelt nå: Detaljregulering for rv. 85 Bognes vest fergeleie til høring – frist 31. august 2022

Stengt ferjeleie:

Ferjesambandet E6 Bognes-Skarberget stenges 1. september 2022.

Ferjesambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik åpner 23. juni 2022.

Skyssbåt over Tysfjorden:

Utvider skyssbåtrute over Tysfjorden fra og med 4. april 2022.

 

Nyttig lokal informasjon:

Nabobrev Drag-september-2021.pdf (vegvesen.no)

Nabobrev Kjopsvik-september-2021.pdf (vegvesen.no)

Prosjektet skal legge til rette for lavutslippsferger på riksvegfergesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik. Det skal også gjøres tiltak for bedret universell utforming av fergeleiene. For enkelte av fergeleiene vurderes tiltak for bedring av seilingsled.

Fase:
Byggefase
Kommunar:
Hamarøy, Narvik
Fylke:
Nordland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
694 millioner kroner, oppgitt i 2021-kr.
Oppstart:
August 2021
Antatt opna:
Desember 2022

Fergesambanda Bognes–Skarberget (E6) og Drag–Kjøpsvik (rv. 827). © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Dreyfushammarn 31, 8012 Bodø

Kontaktar

Knut E. Sjursheim

Prosjektleder
Telefon:
97 09 99 93
E-post:

Finn Eirik Rostad

Delprosjektleder
Telefon:
41 29 37 29
E-post:

Linn Renate Pettersen

Teknisk byggeleder
Telefon:
971 74307
E-post:

Frank Helgesen

Teknisk byggeleder
Telefon:
950 59022
E-post:

Sist oppdatert: