Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

I forbindelse med detaljreguleringen for fire ferjeleier i Tysfjordbassenget, varsler vi med dette om endring av planområdet og grense i sjø for Kjøpsvik ferjekai.

Årsaken til endringen er at det skal vurderes hvorvidt det skal bygges ny ferjekai i stedet for å oppruste den eksisterende. En ny kai krever mer plass og større områder i sjøen enn det som ble varslet ved planoppstart.

Vi ber om at innspill, synspunkter og andre relevante opplysninger i forbindelse med planendringen sendes til oss innen 15. april.

Postadresse: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

E-post:

Forsendelsen merkes med saksnummer 20/7312

Kontaktpersoner

Ole Wiggo Nerva, Statens vegvesen

Telefon: 900 90 016

E-post:


Anne Elisabeth Evensen, Narvik kommune

Telefon 992 69 760

E-post:

Skravert felt viser utvidelsen av planområdet.
Aktuelt for fylke: Nordland