Endret kjøreretning ved Lokket rv. 83

— Statens vegvesen har valgt å endre trafikkretning, slik at sørgående trafikk kjører gjennom Lokket. Endringen gjelder fra og med 26. juni.

Velger tunnel framfor sentrum

— Prognosene for Harstadpakken sa 5.200. Nå viser tellinger at 7.000 biler kjører gjennom Harstadåstunnelen hver dag. Samtidig synker trafikken gjennom sentrum raskere enn planlagt.

I sommer blir lokket bredere

— I sommer starter arbeidet med å klargjøre for bygging av ny gang- og sykkelvei mellom Kanebogen og Margrethe Jørgensens veg.

To vil fjerne fjell i Lokket

— Statens vegvesen har mottatt to tilbud på breddeutvidelsen av Lokket på rv. 83, som skal gjennomføres denne sommeren.

Færre folk på riggen på Seljestad

— Som følge av corona-viruset velger mange av de ansatte i Statens vegvesen å jobbe hjemmefra. Så også på anleggsriggen i Harstad.

Lokket er lyst ut

— Denne sommeren skal Lokket utvides i bredden, for å gi plass til gang- og sykkelveg.