Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen har valgt å endre trafikkretning, slik at sørgående trafikk kjører gjennom Lokket. Endringen gjelder fra og med 26. juni.

Avviklingskapasitet i ettermiddagsrushet

Endringen vil gi bedre avviklingskapasitet for sørgående trafikk i ettermiddagsrushet. Dette er spesielt viktig for reisende som skal rekke videreforbindelser med tog, buss eller ferge, samt andre som må rekke gjøremål, og ikke har anledning til å reise tidligere enn normalt.
Trafikktall viser at ettermiddagstrafikken på riksveg 83 er høyere enn morgentrafikken.

Timetrafikk rv. 83 Harstadbotn. Representativ midtukedag uke 25. 1905 passeringer i tidsrommet kl. 15–16.

Fortsatt kødannelser

Det forventes fortsatt kødannelser i rushtrafikken. Kødannelser vil i større grad skje på riksvegnettet, og vil kunne oppstå både morgen og ettermiddag. Det blir manuell dirigering av trafikk på riksveg 83 i perioder av døgnet.

At kødannelser i større grad oppstår på en bred riksveg forventes å være positivt for nødetatenes fremkommelighet. Å redusere trafikkbelastningen på ettermiddagstid for myke trafikanter i Seljestadvegen har også vært en faktor i beslutningen om å endre trafikkmønsteret.

Denne uka

Vi beklager trafikkutfordringene som oppsto etter omleggingen. Trafikkbelastningen på Seljestadvegen ble større enn Statens vegvesen forutså. Trafikkdirigenter ble innført tirsdag som et hastetiltak for å bedre trafikkavviklingen. Takk til entreprenør som på få timers varsel stilte med trafikkdirigenter. Hastetiltaket ble innført i påvente av en ny, permanent trafikkavviklingsløsning for sommerukene.

Onsdag 24. juni var det særlig to forhold som ga bedre avvikling i ettermiddagsrushet enn dagen før:

  • Færre bilister i rushtiden. Nedgang på 33% i makstimen.
  • Stengt tunnel ga mindre trafikk som skulle inn i belastede kryss.

Viktige bidrag til trafikkavvikling

Takk til trafikanter som har valgt andre transportformer, og til de som velger å kjøre på andre tidspunkt enn rushtiden. Takket være dere går trafikkavviklingen bedre. Fremover vil det fortsatt være viktig at alle som har mulighet sykler, går, kjører utenom rushtiden, og samkjører med andre.

Fredag 26. juni endres trafikkmønsteret

Fredag 26. juni endres trafikkmønsteret. Endringen vil være på plass i god tid før morgenrushet starter. Nordgående trafikk vil bli ledet inn i Seljestadvegen i Harstadbotn (krysset rv.83/fv.7550).

Bilister bes være oppmerksom på vikepliktsregulering av enkelte sideveger i Seljestadvegen. Forvent forsinkelser og beregn god tid ved kjøring i rushtiden.

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark