Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Denne sommeren skal Lokket utvides i bredden, for å gi plass til gang- og sykkelveg.

Avstanden mellom tunnelveggene skal økes med halvannen meter, til tolv og en halv meter. Oppdraget omfatter også uttak av stein fra skjæringene på nordsiden av tunnelen.

Dette er forarbeidet til byggingen av en gang- og sykkelveg gjennom tunnelen.

Omkjøring og redusert fremkommelighet

Jobben skal gjennomføres i perioden juni–august, mens trafikken i byen er på sitt laveste.

–Fremkommeligheten på rv. 83 vil være redusert i anleggsperioden. Kjørefeltet sørover, ut av byen, vil være helt stengt gjennom Lokket og vi etablerer omkjøring langs det kommunale vegnettet, forteller byggeleder Einar Breines.

Statens vegvesen regner med å kunne signere kontrakt med en tilbyder i løpet av mai.

Kunngjøringen i Doffin

I sommer skal Lokket utvides i bredden. Foto: Geir Hartz Jørgensen
Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark