Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Fredag 6. september 2019 ble det markert at fortauet langs Hagebyveien står ferdig til bruk.

Fra åpningen av 1,6 km fortau langs fv. 7746 Hagebyveien, en del av Harstadpakken. Video: Statens vegvesen.

Dette prosjektet er det største fylkeskommunale delprosjektet i Harstadpakken, og det er bygget 1,6 km med fortau langs Hagebyveien.

Et prioritert prosjekt

Trondenes er et tett befolket boligområde og 9 prosent av byens befolkning bor her. Dette betyr mye trafikk, og hver dag kjører det i snitt mellom 5000-6000 kjøretøy langs Hagebyveien.

I tillegg gjorde Harstad kommunes endring av skolestrukturen sitt til at etableringen av fortau langs Hagebyveien ble et prioritert prosjekt i Harstadpakken.

Vegen er hovedtrasé for mange:

  • Skolevei, barnehage og viktig busstrase
  • Boligområde (9 prosent av byens befolkning bor langs Hagebyveien, det betyr i overkant av 2000 innbyggere)
  • Forsvaret
  • Trondenes kirke 
  • Trondenes Historiske Senter 

Mye mer enn veg


Første spadetak ble tatt i juli 2017 og i tillegg til fortau har kontrakten omfattet asfaltering av kjøreveg, betongstøttemurer, natursteinsmurer, garasjer, vann- og avløpsanlegg og veglysanlegg.

Arbeidet har også omfattet omlegging av elkraft-, tele- og fiberkabler samt etablering av nytt overvannssystem med gatesluker, sandfangs-kummer og transportledning for overvann.

Forsinket på grunn av vann- og avløp

Prosjektet er ett år forsinket, og dette skyldes i all hovedsak merarbeid forbundet med vann- og avløp langs hele strekningen. Når man først bygger langs strekningen, så er det rasjonelt å bruke muligheten til å oppgradere ledningsnettet, men dette kompliserer arbeidet.

Kostnadene ved vann- og avløp dekkes i sin helhet av Harstad kommune.

Hagebyveien med Harstad sentrum i bakgrunnen. Foto: Tomas Rolland
Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark