Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

2019 kom og gikk uten at det ble registrert noen personskader i prosjektet.

–Null skader er alltid ambisjonen, men det er dessverre sjelden at man oppnår målet. Derfor gleder vi oss stort over dette resultatet, sier Siw Schultz Gabrielsen i Statens vegvesen, HMS-rådgiver for Harstadpakken.

Det ble heller ikke registrert alvorlige skader på materiell eller miljø. Schultz Gabrielsen forklarer resultatet med kontinuerlig oppmerksomhet rundt og arbeid med HMS i prosjektet, og et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenører.

–Det har blitt «trendy» å være flink på HMS. Med det mener jeg at sikkerhet på anlegg vies stadig større oppmerksomhet og har blitt stadig viktigere for byggherre og entreprenør. Jeg er absolutt optimistisk på HMS-ens vegne i bygg- og anleggsbransjen, legger Shultz Gabrielsen til.

–Ikke noe hokus-pokus

Riktig nok har det blitt registrert alvorlige uheldige hendelser på anlegget, som ikke har manifestert seg i skader. Nestenulykkene registreres og evalueres for å unngå dem også i framtiden.

–Vi er aldri i mål når det gjelder sikkerhet på anlegget. Dette er noe vi må fokusere på hele tiden. HMS står øverst på agendaen i våre daglige møter med entreprenørene og som byggherre er vi med på alle vernerunder. Det er ikke noe hokus-pokus, bare konstant fokus og gode rutiner, sier prosjektleder Geir Hartz Jørgensen i Harstadpakken.

Samlet for Harstadpakken ble det lagt ned i underkant av 60 000 arbeidstimer i 2019.

Prosjektleder Geir Hartz Jørgensen og HMS-rådgiver Siw Schultz Gabrielsen i Harstadpakken noterer null skader i prosjektet i 2019. Foto: Einar Breines, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark