Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret i Sogndal 25.04.2019.

Vedteken reguleringsplan er lagt på siden "Reguleringsplan"

Aktuelt for fylke: Vestland