Bygging startet opp september 2019 og var ferdig november 2021.

Sambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik er en del av riksveisambandet og ble utpekt som et utviklingsprosjekt for løsninger for ferjesamband som ikke er egnet for fullelektrisk drift

Veg:
Rv. 13
Fase:
Opna
Kommunar:
Hjelmeland
Fylke:
Rogaland
Totalkostnad:
358 millioner 2021-kr
Oppstart:
September 2019
Antatt opna:
November 2021

Det skal bygges doble kaianlegg på Sande og Nesvik ferjekai med tilrettelegging både for lading og hydrogendrift. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Helge Sæland

Prosjektleder
Telefon:
91739996
E-post:
Sist oppdatert: