Vedtatte reguleringsplaner Ingvaldstadsvingen og Hetlandsvingen.

Ingvaldstadsvingen

Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn fram til 08.05.2017.

Kommunestyret i Hjelmeland godkjente i møte 14.12.2017 reguleringsplan for utbedring av Ingvaldstadsvingen på rv. 13, i tråd med forslaget fra Statens vegvesen.

Hetlandsvingen

Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn fram til 18.04.2016.

Kommunestyret i Hjelmeland godkjente i møte 27.04.2016 reguleringsplan for utbedring av Hetlandsvingen på rv. 13, i tråd med forslaget fra Statens vegvesen.