Skredsikring på strekninga rv. 13 Vik–Vangsnes starta opp i slutten av 2017. Gjennomslag i den 2,8 km lange Goteviktunnelen kom i januar 2019, og det går mot opning av tunnelen hausten 2020.

Nordre del av skredpartiet, Vik i bakgrunnen
Nordre del av skredpartiet. ( Foto: Statens vegvesen

Veg:
Rv. 13
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Vik
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
580 millioner. 2020-kroner
Oppstart:
Januar 2018
Antatt opna:
2020

Rv. 13 Vik–Vangsnes © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Stein Dyngen

Prosjektleiar
Telefon:
95 19 17 68
E-post:

Sist oppdatert: