• 2022 Planforslag sendt til kommunen
  • 2023: Forventet Vedtak
  • 2024-2025: Byggeplan og grunnervervsforhandlinger
  • 2025: Forventet byggestart
  • 2026: Ønsket åpning

Rv. 150 Holmenveien–Dalsveien